افزودن ایمیل نجات در اپل ایدی

افزودن ایمیل نجات در اپل ایدی Add rescue email to Apple ID با پیروی کردن محتوای این پست آموزشی خواهید توانست، با نحوه افزودن ایمیل نجات در اپل ایدی، در دو بخش آشنا می شوید تا بتوانید در صورت قفل شدن حساب در Apple ID خود ، هویت تان را تأیید کنید. در صورت فراموشی …

افزودن ایمیل نجات در اپل ایدی Read More »