رفع خطای Verification Required در اپل

رفع خطای Verification Required در اپل Fixed a verification problem on Apple هنگام تلاش برای نصب یا به روزرسانی برنامه های رایگان از فروشگاه App iOS در iPhone یا iPad ، ممکن است یک پیام خطا Verification Required را مشاهده کنید و به این ترتیب از دانلود  یا به روزرسانی برنامه توسط کاربر جلوگیری می …

رفع خطای Verification Required در اپل Read More »