فراموشی رمز اپل آیدی و ریکاوری رمز اپل آیدی

فراموشی رمز اپل آیدی و ریکاوری رمز اپل آیدی برای تغییر پسورد اپل ایدی دو روش وجود دارد. روش اول با استفاده از ایمیل اپل ایدی تان می باشد. اگر شما به ایمیلی که اپل ایدی تان روی آن ساخته شده است دسترسی دارید، این روش آسان تر و سریعتر است. روش دوم برای تغییر …

فراموشی رمز اپل آیدی و ریکاوری رمز اپل آیدی Read More »